မှေးညှပျ

ပုံ ထုတ်လုပ်သူအပိုင်းနံပါတ် ထုတ်လုပ်သူ ဖော်ပြချက် ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း Order
00DE.SA.0 00DE.SA.0 Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION TWEEZERS - ANTI-A 0 $30.38000/ PCs
1.SA.B 1.SA.B Ideal-Tek S.A. ECONOMY TWEEZERS - ANTI-ACID/ANT 0 $4.80000/ PCs
0.SA.0 0.SA.0 Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION TWEEZERS - ANTI-A 0 $24.62000/ PCs
AA.SA.6 AA.SA.6 Ideal-Tek S.A. TWEEZERS ANTI-ACID/ANTI-MAG SS 24 $14.26000/ PCs
5AX.SA.1 5AX.SA.1 Ideal-Tek S.A. REVERSE ACTION TWEEZERS - ANTI-A 0 $35.00000/ PCs
15ARW.C.N.0 15ARW.C.N.0 Ideal-Tek S.A. ESD EPOXY COATED CUTTING TWEEZER 0 $75.44000/ PCs
6.SA.B 6.SA.B Ideal-Tek S.A. ECONOMY TWEEZERS - ANTI-ACID/ANT 0 $4.80000/ PCs
7X.SA.1 7X.SA.1 Ideal-Tek S.A. REVERSE ACTION TWEEZERS - ANTI-A 0 $35.00000/ PCs
00CFR.SA.1 00CFR.SA.1 Ideal-Tek S.A. PLASTIC REPLACEABLE TIP TWEEZERS 0 $28.76000/ PCs
SM108.SA.NE.1 SM108.SA.NE.1 Ideal-Tek S.A. ESD EPOXY COATED TWEEZERS - ANTI 0 $37.00000/ PCs
K4F.SA.NE K4F.SA.NE Ideal-Tek S.A. KIT OF 4 ESD EPOXY COATED TWEEZE 0 $103.00000/ PCs
K5PINX K5PINX Ideal-Tek S.A. KIT OF 5 REVERSE ACTION TWEEZERS 0 $186.00000/ PCs
3.SA.NE.6 3.SA.NE.6 Ideal-Tek S.A. ESD EPOXY COATED TWEEZERS - ANTI 0 $26.88000/ PCs
5A.SA.6 5A.SA.6 Ideal-Tek S.A. PREMIUM ECONOMY TWEEZERS - ANTI- 0 $15.96000/ PCs
15AGHM.SA.0 15AGHM.SA.0 Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION CUTTING TWEEZERS 0 $98.00000/ PCs
15AFW.C.0 15AFW.C.0 Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION CUTTING TWEEZERS 0 $55.44000/ PCs
5.SA.NE.6 5.SA.NE.6 Ideal-Tek S.A. ESD EPOXY COATED TWEEZERS - ANTI 0 $28.12000/ PCs
2AX.SA.1 2AX.SA.1 Ideal-Tek S.A. REVERSE ACTION TWEEZERS - ANTI-A 0 $35.00000/ PCs
3C.SA.NE.6 3C.SA.NE.6 Ideal-Tek S.A. ESD EPOXY COATED TWEEZERS - ANTI 0 $26.88000/ PCs
4X.SA.1 4X.SA.1 Ideal-Tek S.A. REVERSE ACTION TWEEZERS - ANTI-A 0 $35.00000/ PCs