ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - စာလုံးကြီး

ပုံ ထုတ်လုပ်သူအပိုင်းနံပါတ် ထုတ်လုပ်သူ ဖော်ပြချက် ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း Order
B32-1600 B32-1600 Omron Electronics Electronic Accessories RoHS 8629 $0.32670/ PCs
6JGRY 6JGRY E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 3981 $0.22020/ PCs
6JRED 6JRED E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 3757 $0.21330/ PCs
1CBLU 1CBLU E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 2884 $0.30850/ PCs
1CWHT 1CWHT E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 2808 $0.30850/ PCs
SK-100R SK-100R SUNGMUN Switch accessories or Caps RoHS 1992 $0.65660/ PCs
6JBLK 6JBLK E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 1283 $0.24580/ PCs
1SBLK 1SBLK E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 882 $0.35580/ PCs
1DDGR 1DDGR E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 816 $0.36790/ PCs
TAGRED TAGRED E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 416 $0.46070/ PCs
TAGGRY TAGGRY E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 339 $0.44520/ PCs
1CBLK 1CBLK E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 95 $0.25500/ PCs
KL110 KL110 Knitter-switch Switch accessories or Caps RoHS 72 $1.68440/ PCs
TAGBLK TAGBLK E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 56 $0.46070/ PCs
ZB2-BA4C ZB2-BA4C Schneider Switch accessories or Caps RoHS 1 $2.45440/ PCs
ZB2-BA3C ZB2-BA3C Schneider Switch accessories or Caps RoHS 1 $2.45440/ PCs
508102000 508102000 C&K Switch accessories or Caps RoHS 0 $1.33040/ PCs
465802000 465802000 C&K Switch accessories or Caps RoHS 0 $1.06220/ PCs
ZB2-BS54C ZB2-BS54C Schneider Switch accessories or Caps RoHS 0 $4.16630/ PCs
1RDGR 1RDGR E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 0 $0.35930/ PCs