ပစ္စည်းများ

ပုံ ထုတ်လုပ်သူအပိုင်းနံပါတ် ထုတ်လုပ်သူ ဖော်ပြချက် ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း Order
1625854-2 1625854-2 TE Connectivity 0805 Test Points/Test Rings RoHS 16787 $0.19500/ PCs
5017 5017 Keystone SMD Test Points/Test Rings RoHS 11297 $0.31800/ PCs
5014 5014 Keystone Through Hole Test Points/Test Rings RoHS 6376 $0.39880/ PCs
RCUCTE RCUCTE KOA Speer Elec 1.6*0.8*1.15mm Test Points/Test Rings RoHS 5735 $0.23820/ PCs
5016 5016 Keystone SMD Test Points/Test Rings RoHS 3747 $0.16340/ PCs
RCTCTE RCTCTE KOA Speer Elec 2*1.25*1.45mm Test Points/Test Rings RoHS 3710 $0.10520/ PCs
RCSCTE RCSCTE KOA Speer Elec 3.2*1.6*1.25mm Test Points/Test Rings RoHS 579 $0.39710/ PCs
8309 8309 Keystone Electronic Accessories RoHS 96 $0.46070/ PCs
2213362-4 2213362-4 TE Connectivity Electronic Accessories RoHS 46 $7.02290/ PCs
RCWCTE RCWCTE KOA Speer Elec 3.2*1.6*2mm Test Points/Test Rings RoHS 4 $0.33860/ PCs
1046110341 1046110341 MOLEX Housing Rectangular Connectors Housings RoHS 0 $3.40660/ PCs
2213678-3 2213678-3 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $3.90850/ PCs
2213730-1 2213730-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $21.27990/ PCs
2213730-1 2213730-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $21.27990/ PCs
2213130-2 2213130-2 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $4.95690/ PCs
1807200001 1807200001 MOLEX Pre-ordered Connectors RoHS 0 $1.37680/ PCs
1805600001 1805600001 MOLEX Pre-ordered Connectors RoHS 0 $3.32410/ PCs
2213118-1 2213118-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $3.65410/ PCs
2213118-1 2213118-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $3.65410/ PCs
2213480-1 2213480-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $3.52860/ PCs