အပူ - အရည်အအေးခံခြင်း

ပုံ ထုတ်လုပ်သူအပိုင်းနံပါတ် ထုတ်လုပ်သူ ဖော်ပြချက် ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း Order
120458 120458 Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK EXPOSED 11 $158.51000/ PCs
120460 120460 Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK EXPOSED 26 $319.51000/ PCs
180-11-6C 180-11-6C Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK 0.084C/W 11 $85.89000/ PCs
180-11-12C 180-11-12C Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK 0.041C/W 16 $137.36000/ PCs
120959 120959 Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK BURIED 14 $64.24000/ PCs
120964 120964 Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK BURIED 8 $331.71000/ PCs
120459 120459 Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK EXPOSED 20 $216.77000/ PCs
180-11-24C 180-11-24C Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK 0.02C/W 29 $143.50000/ PCs
HPLC-RM-200 HPLC-RM-200 Wakefield-Vette RACK MOUNT CHILLER 200W 3 $5394.49000/ PCs
120456 120456 Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK EXPOSED 10 $138.73000/ PCs
120960 120960 Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK BURIED 3 $142.58000/ PCs
180-10-6C 180-10-6C Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK 0.084C/W 5 $50.46000/ PCs
180-10-12C 180-10-12C Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK 0.041C/W 31 $66.19000/ PCs
120963 120963 Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK BURIED 10 $222.10000/ PCs
120961 120961 Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK BURIED 26 $202.60000/ PCs
120457 120457 Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK EXPOSED 27 $186.35000/ PCs
HPLC-20 HPLC-20 Wakefield-Vette RECIRC CHILLER 220VAC 1900W 3 $4795.58000/ PCs
HPLC-10 HPLC-10 Wakefield-Vette RECIRC CHILLER 115VAC 1700W 9 $4453.04000/ PCs
180-20-6C 180-20-6C Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK 0.038C/W 25 $66.32000/ PCs
120962 120962 Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK BURIED 19 $161.39000/ PCs