transistors - bipolar (BJT) - Array

ပုံ ထုတ်လုပ်သူအပိုင်းနံပါတ် ထုတ်လုပ်သူ ဖော်ပြချက် ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း Order
S9013 S9013 Changjiang Electronics Tech (CJ) NPN 500mA 25V 300mW SOT-23(SOT-23-3) Transistors (NPN/PNP) RoHS 461200 $0.01480/ PCs
S9013 S9013 Changjiang Electronics Tech (CJ) NPN 500mA 25V 300mW SOT-23(SOT-23-3) Transistors (NPN/PNP) RoHS 496050 $0.01710/ PCs
SS8550 SS8550 Changjiang Electronics Tech (CJ) PNP 1.5A 25V 300mW SOT-23(SOT-23-3) Transistors (NPN/PNP) RoHS 521980 $0.01810/ PCs
S8550 S8550 Changjiang Electronics Tech (CJ) PNP 500mA 25V 300mW SOT-23(SOT-23-3) Transistors (NPN/PNP) RoHS 531800 $0.01760/ PCs
S9013 S9013 Slkor(SLKORMICRO Elec.) NPN 500mA 25V 300mW SOT-23 Transistors (NPN/PNP) RoHS 597400 $0.00940/ PCs
M8550 M8550 Changjiang Electronics Tech (CJ) PNP 800mA 25V 200mW SOT-23(SOT-23-3) Transistors (NPN/PNP) RoHS 623550 $0.01640/ PCs
SS8050 SS8050 Slkor(SLKORMICRO Elec.) NPN 1.5A 25V 300mW SOT-23 Transistors (NPN/PNP) RoHS 639300 $0.01210/ PCs
S8050 S8050 Slkor(SLKORMICRO Elec.) NPN 500mA 25V 300mW SOT-23 Transistors (NPN/PNP) RoHS 1258050 $0.00940/ PCs
MMBT3904-1AM MMBT3904-1AM MDD(Microdiode Electronics) NPN 200mA 40V 200mW SOT-23 Transistors (NPN/PNP) RoHS 225050 $0.00870/ PCs
LMBT5401LT1G LMBT5401LT1G LRC PNP 500mA 150V 225mW SOT-23(SOT-23-3) Transistors (NPN/PNP) RoHS 227400 $0.01210/ PCs
LBC856BLT1G LBC856BLT1G LRC PNP 100mA 65V 225mW SOT-23(SOT-23-3) Transistors (NPN/PNP) RoHS 231850 $0.01390/ PCs
S9014 S9014 Guangdong Hottech NPN 100mA 45V 200mW SOT-23(SOT-23-3) Transistors (NPN/PNP) RoHS 232850 $0.00910/ PCs
S9012 S9012 Shikues PNP 500mA 25V 300mW SOT-23(SOT-23-3) Transistors (NPN/PNP) RoHS 235350 $0.00990/ PCs
S8550 S8550 Guangdong Hottech PNP 500mA 25V 300mW SOT-23(SOT-23-3) Transistors (NPN/PNP) RoHS 279300 $0.00970/ PCs
S9013 S9013 Shikues NPN 500mA 25V 300mW SOT-23(SOT-23-3) Transistors (NPN/PNP) RoHS 283200 $0.00990/ PCs
MMBT8050D(1.5A)-Y1 MMBT8050D(1.5A)-Y1 ST(Semtech) NPN 1.5A 25V 200mW SOT-23(SOT-23-3) Transistors (NPN/PNP) RoHS 306800 $0.01590/ PCs
S8550 S8550 Slkor(SLKORMICRO Elec.) PNP 500mA 25V 300mW SOT-23 Transistors (NPN/PNP) RoHS 376450 $0.00870/ PCs
S8050-J3Y S8050-J3Y MDD(Microdiode Electronics) NPN 500mA 25V 300mW SOT-23 Transistors (NPN/PNP) RoHS 408150 $0.01010/ PCs
S9014 S9014 Changjiang Electronics Tech (CJ) NPN 100mA 45V 200mW SOT-23(SOT-23-3) Transistors (NPN/PNP) RoHS 421850 $0.01430/ PCs
SS8550 SS8550 Slkor(SLKORMICRO Elec.) PNP 1.5A 25V 300mW SOT-23 Transistors (NPN/PNP) RoHS 155500 $0.01210/ PCs