ပါဝါကို Entry 'Connectors - ဝင်ပေါက်, ထွက်ပေါက်, မော်ဂျူးများ

ပုံ ထုတ်လုပ်သူအပိုင်းနံပါတ် ထုတ်လုပ်သူ ဖော်ပြချက် ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း Order
1609112-2 1609112-2 TE Connectivity AC/DC Power Plugs & Receptacles RoHS 30 $8.70040/ PCs
5110.0133.1 5110.0133.1 SCHURTER Pre-ordered Products RoHS 0 $19.29300/ PCs
3-1609115-3 3-1609115-3 TE Connectivity AC/DC Power Plugs & Receptacles RoHS 0 $18.86330/ PCs
1-6609113-0 1-6609113-0 TE Connectivity AC/DC Power Plugs & Receptacles RoHS 0 $21.01690/ PCs
208979-2 208979-2 TE Connectivity AC/DC Power Plugs & Receptacles RoHS 0 $1.44720/ PCs
1609112-3 1609112-3 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $31.87770/ PCs
3-6609987-6 3-6609987-6 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $7.50070/ PCs
6609117-3 6609117-3 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $27.85930/ PCs
1-6609016-1 1-6609016-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $30.91690/ PCs
IEC-A-1 IEC-A-1 Adam Tech RECEPTACLE INLET POWER OUTLET 0 $0.00000/ PCs
IEC-A-4 IEC-A-4 Adam Tech RECEPTACLE INLET POWER OUTLET 0 $0.00000/ PCs
IEC-D-2 IEC-D-2 Adam Tech RECEPTACLE INLET POWER OUTLET 0 $0.00000/ PCs
IEC-C-1-150 IEC-C-1-150 Adam Tech RECEPTACLE INLET POWER OUTLET 0 $0.00000/ PCs
IEC-GS-1-100 IEC-GS-1-100 Adam Tech RECEPTACLE INLET POWER OUTLET 0 $0.00000/ PCs
NEMA-5-3 NEMA-5-3 Adam Tech RECEPTACLE PANEL SNAP VERTICAL 0 $0.00000/ PCs
IEC-J-4-150 IEC-J-4-150 Adam Tech RECEPTACLE INLET POWER OUTLET 0 $0.00000/ PCs
NEMA-5-1-A NEMA-5-1-A Adam Tech RECEPTACLE PANEL SNAP SOLDER H 0 $0.00000/ PCs
IEC-A-3 IEC-A-3 Adam Tech RECEPTACLE INLET POWER OUTLET 0 $0.00000/ PCs
IEC-B-1 IEC-B-1 Adam Tech RECEPTACLE INLET POWER OUTLET 0 $0.00000/ PCs
IEC-F-1 IEC-F-1 Adam Tech RECEPTACLE INLET POWER OUTLET 0 $0.00000/ PCs