အရည်အသွေးအာမခံ

အရည်အသွေးကတိကဝတ်

 

က။ အသစ်နှင့်မူရင်းအစိတ်အပိုင်းများသာ;
ခ။ ၁၂ လ
အာမခံချက်။ ဂ။ အတုမရှိပါ - မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမျှအတုဟုတွေ့ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းကိုသို့မဟုတ်ခြွင်းချက်မရှိပြန်လည်လက်ခံမည်ဖြစ်သည်။